اشتباهات رايج در کيک پزي


پف نکردن کيک


+مواد کيک بايد خوب هم زده شود ، دستوري که کره و شکر دارد بايد تا حدي بزنيد که کشدار و کرمي شود.


+ اگر از روغن به جاي کره استفاده مي کنيد مايه کيک را خوب مخلوط کنيد ، خوب هم زدن باعث تشکيل حباب هاي هوا و بافت خوب کيک ميشود ( هم زدن به صورت آرام و دوراني ).


+ بيکينگ پودر يا هر نوع پودر پخت بايد تازه باشد ، پودر کهنه عمل نميکند و کيک پف نخواهد کرد.


+ استفاده بيش از حد از آرد کيک را سنگين ميکند و باعث ميشود خوب پف نکند ، مايه کيک را بايد بتوانيد خيلي راحت و روان هم بزنيد ( بهتر است از آرد مخصوص کيک استفاده کنيد ).


+ فر را حداقل 20 دقيقه پيش از اينکه قالب کيک را قرار دهيد روشن کنيد تا خوب گرم شود ( بيکينگ پودر و پودر پخت نياز به حرارت سريع براي عمل کردن دارد و سرد بودن فر و تاخير در گرم شدن مايه کيک باعث ميشود کيک پف نکند ).


سر ريز شدن کيک


+ ساده ترين راه اين است که قالب خود را با مايه کيک کمتري پر کنيد.


+ بهترين حالت اين است که نصف قالب از مايه کيک پر شود ( حداکثر تا 2/3 قالب مايه کيک بريزيد ).


خوابيدن پف کيک


+ مهم ترين علت اين است که کيک شما به طور کامل نپخته است ، ممکن است در ظاهر کيک پخته باشد ولي در مرکز کيک پخت کامل نشده باشد ، براي تست مرکز کيک از خلال چوبي يا چاقو استفاده کنيد اگر رطوبت يا مواد کيک روي آن مشاهده کرديد يعني پخت کامل نيست و بايد مجدد به فر بازگردد.


+ اگر در زمان قرار دادن قالب کيک ، فر خوب گرم نشده باشد يا اوايل پخت در فر را باز کنيد پف کيک ميخوابد ( بخصوص 20 دقيقه اول پخت در فر نبايد باز شود ).


+ دليل ديگر تخم مرغ است ، در تهيه کيک شما بايد از تخم مرغ بزرگ استفاده کنيد ، اگر از تخم مرغ ريز استفاده کنيد چسبندگي مناسب در بافت کيک ايجاد نميشود و پس از پخت پف کيک ميخوابد.


+ براي پخت کيک از قالب مناسب استفاده کنيد ، قالب کوچک باعث از بين رفتن پف کيک پس از پخت ميشود ، تا نصف قالب بايد از مايه کيک پر شود ( حداکثر 2/3 قالب را پر کنيد ).


ترک خوردن کيک ( گنبدي شدن کيک )


+ وقتي دماي فر بيش از اندازه باشد قسمت بيروني و بالاي کيک سريع تر پخته ميشود و تشکيل پوسته اي ميدهد که با تکميل پخت کيک اين پوسته ترک ميخورد.


+ ميتوانيد با استفاده از يک دماسنج آشپزي دماي داخل فر را پيش از قرار دادن قالب کيک بررسي کنيد تا بيش از اندازه داغ نباشد.


خشک شدن پوسته کيک


+ اگر داخل کيک بافت نرم و کرکي دارد ولي پوسته بيروني کيک خشک و شکننده است دليل آن چرب کردن بيش از حد قالب با روغن است ، قالب بايد چرب باشد اما با روغني شدن زياد قالب ، کيک ميسوزد و خشک ميشود.


چسبيدن کيک به قالب


+ ميتوانيد براي جلوگيري از چسبيدن کيک پس از چرب کردن قالب کمي آرد کف قالب و ديواره ها بپاشيد.


+ پس از پخت قالب را 10 تا 20 دقيقه کناري قرار دهيد تا کيک کمي سرد شود سپس کيک را از قالب خارج کنيد.


+ بهتر است براي پخت کيک از قالب نچسب ، کاغذ پخت يا کاغذ روغني استفاده کنيد.


+ گاهي نيز ممکن است دليل چسبندگي کيک به قالب اين باشد که کيک رطوبت دارد و پخت آن کامل نشده است ، براي تست کيک از خلال چوبي يا چاقو استفاده کنيد اگر رطوبت يا مواد کيک روي آن مشاهده کرديد يعني پخت کامل نيست و بايد مجدد به فر بازگردد.


کيک نت کيک نت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Tracy Joanna بررسي بازيها و کازينوي آنلاين باکارت Dream Lifting Carlos Jennifer يونوليت Kenneth Erin ديوارپوش